Peter Crab

Erkend bemiddelaar

  • in familiale zaken
  • in handels- en burgerlijke zaken
  • gespreksbegeleiding

Erkend door de federale bemiddelingscommissie art.1727§6 Ger. W.

Klaar.be is het bureau voor conflictbemiddeling en gespreksbegeleiding van Peter Crab.

In mijn werk als bemiddelaar/gespreksbegeleider wil ik vooral door het actief luisteren en het stellen van de juiste vragen de partijen terug verbinden in hun verstoorde communicatie. Ik probeer hiervoor een sfeer van wederzijds vertrouwen tussen hen te stimuleren. Partijen moeten het gevoel kunnen krijgen dat ze op dat moment aan elkaar veilig hun noden en belangen kunnen vertellen. Verder zal ik hen aanmoedigen om in een constructieve dialoog op zoek te gaan naar oplossingen waar ze beiden ten volle kunnen achterstaan en die resulteren in "klaar en duidelijke" afspraken voor de toekomst!

Men hoeft,waar klaarheid is, de hersens niet te slijpen. (Joost van de Vondel)

Na mijn rechtenstudie (UA) ben ik mijn loopbaan gestart in wereld van de internationale handel en heb daar heel veel ervaring kunnen opdoen in de methodiek van het bemiddelen in commerciële conflicten (Alternative Dispute Resolution) . Het ultieme doel van de partijen was om hun conflict snel en gezamelijk te kunnen oplossen en hun handelsrelatie terug te herstellen, en dit vooral buiten de rechtbanken om.

Een geheel nieuwe beroepsuitdaging vond ik enkele jaren later als leidinggevende van een grote huisartsengroepspraktijk waar ik een warme betrokkenheid kon ervaren in het wel en wee van de mensen. Daar groeide mijn interesse verder om me te verdiepen in de intermenselijke relaties, en meer in het bijzonder in het vreedzaam benaderen en oplossen van familiale en relationele conflicten.

Ik ben ook mee stichtend lid van Uw bemiddelaars (klik hier), een vereniging van erkende bemiddelaars die verspreid is over heel Vlaanderen en hun expertise in de verschillende bemiddelingsdomeinen bundelen.

Ik ben gehuwd en toegewijde vader van 4 kinderen, fervent wandelaar en enthousiast hobbykok.

Peter Crab

Erkend bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke -en commerciële zaken.

GSM: 0475/670.801

Ondernemingsnummer: 0665.871.445

info@klaar.be