Wanneer heb ik nood aan een gespreksbegeleider?

Als individu kan je ook beroep doen op gespreksbegeleiding. Daarvoor hoef je nog niet noodzakelijk in een conflictsituatie te zitten. Je hebt soms gewoon de nood dat een neutraal iemand naar jouw verhaal luistert, zonder dat deze persoon hierover een positie inneemt. In deze gesprekken trachten we de pijnpunten, jouw opvattingen en onderbuikgevoelens boven tafel te brengen. En zo kunnen we dan verder aan de slag!

Een verstandig gesprek is toeven in het paradijs. (Ali Talib)

Gespreksbegeleiding kan je als werkgever inzetten wanneer jouw werknemers in hun privéleven problemen zouden hebben en ze daardoor minder goed functioneren . Een scheiding, problemen met de kinderen of andere onderliggende conflicten zouden al eens kunnen leiden tot veelvuldig verzuim , langdurige afwezigheid en slechte sfeer op de werkvloer. Je kan dit best niet laten aanslepen, maar de communicatie hieromtrent met betrokkenen aanvatten. En daar kan ik je als gespreksbegeleider bij helpen.

Peter Crab

Erkend bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke -en commerciële zaken.

GSM: 0475/670.801

Ondernemingsnummer: 0665.871.445

info@klaar.be