Wat kost ons een bemiddeling... en wie betaalt wat?

De kostprijs van een bemiddelingstraject wordt allereerst bepaald door het soort van het conflict dat bemiddeld moet worden. (familiale,burgerlijke- en handelszaken.), rekening houdende met de complexiteit van het conflict en de duurtijd van de bemiddeling.

De wet schrijft voor dat de bemiddelingskosten en erelonen tezamen door beide partijen dienen gedragen te worden ieder voor de helft. Tenzij partijen hieromtrent anders overeenkomen.

De kost van de bemiddeling bestaat uit het ereloon van de bemiddelaar, de administratiekosten (o.a. kost opstart dossier) en optionele kosten (opstellen van schriftelijke bemiddelingsakkoorden, inhuren van experten, pendelbemiddeling met verplaatsingskosten).

Bij de start van het bemiddelingstraject worden al deze kosten duidelijk door mij besproken met beide partijen op maat van hun dossier. En opgenomen in het bemiddelingsprotocol.

Zo blijven de kosten transparant en duidelijk en dient de bemiddeling niet nodeloos aan te slepen.

Peter Crab

Erkend bemiddelaar in familiezaken, burgerlijke -en commerciƫle zaken.

GSM: 0475/670.801

Ondernemingsnummer: 0665.871.445

info@klaar.be